Đang tải thông tin...
 028 3930 5171/72
 0919 525799
Eltis test- 90

Bài thi ELTiS sẽ kéo dài 90 phút, học sinh sẽ trải qua 2 phần thi Nghe và Đọc.
Trước mỗi phần thi đều có hướng dẫn, các học sinh nên nghe, đọc, suy luận và hiểu để có thể làm đúng, chính xác, để đạt kết quả cao.

 


Một số Lưu ý

1. Nên kiểm tra loa laptop, máy tính hoặc headphone sử dụng tốt, nghe rõ ràng.

2. Phải click chọn câu trả lời ( không được bỏ câu), sau đó click để chuyển câu hỏi tiếp theo.

3. Thời gian làm bài ở mỗi phần thi sẽ đếm ngược, thể hiện ở phía trên góc bên phải màn hình.

4. Thời gian quy định cho mỗi phần thi là Nghe (45 phút); Đọc (45 phút)

5. Tổng số các câu trong bài thi là: Nghe: 24 câu; Đọc: 26 câu.