Đang tải thông tin...
 028 3930 5171/72
 0919 525799
Videos

" Học ở Curtin thích nhất là được vào phòng thí nghiệm tại vì mỗi lần vào người ta chỉ đưa một cái replica danh sách là hôm đó làm gì và học sinh được tự làm nên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Trong có người giám sát và cuối ngày mình phải nộp lại báo cáo … ⛲ Những cái mà tụi em học không những ứng dụng vào việc khai thác dầu ⛽ mà còn bảo vệ môi trường và bảo vệ con người ☀ ..." - Mila, replica watches du học sinh Việt Nam ngành hóa dầu chia sẻ

Thư viện ảnh
Dữ liệu đang được cập nhật