Thay đổi cách học tiếng anh của bạn

Học từ vựng nhanh

Ghi nhớ 20 – 60 từ vựng trong 15 – 30 phút và hiểu cách dùng từ trong câu, kể cả người mới bắt đầu học tiếng Anh nhờ tài liệu độc quyền của The English Bank.

Giao dịch linh hoạt

Không cần đăng ký lớp trước. Đến là học:
+ Bất cứ thời gian nào từ 9:00 – 20:30 nhờ mô hình Ngân hàng độc đáo.
+ Bất cứ bài học nào phù hợp nhu cầu & trình độ trên KHO TÀI LIỆU ĐA DẠNG.

Ứng dụng

Khách Hàng giao tiếp được ngay từ Giao Dịch đầu tiên nhờ Quy trình học & ứng dụng tiếng Anh thực dụng duy nhất ở The English Bank.

Rút ngắn thời gian

Tập trung học & giải quyết các vấn đề theo từng cá nhân, đảm bảo học viên HIỂU – ỨNG DỤNG được tiếng Anh ngay theo nhu cầu thực tế.

Các mức học phí

EB station EBS1

1,800,000/khóa
  • 2 buổi thảo luận nhóm online/offline
  • Thời gian 1 tháng
  • Số buổi học 10

EB station EBS2

5,400,000/khóa
  • 6 buổi thảo luận nhóm online/offline
  • Thời gian 3 tháng
  • Số buổi học 31

EB station EBS3

10,800,000/khóa
  • 12 buổi thảo luận nhóm online/offline
  • Thời gian 6 tháng
  • Số buổi học 64
Phone ring
0919525799