Sinh trắc vân tay là gì?

Sinh trắc học vân tay là phương pháp khoa học nghiên cứu về tính di truyền được thể hiện qua dấu vân tay. Giúp chúng ta khám phá được tiềm năng bản thân thông qua mối liên kết giữa vân tay và bộ não

Không thay đổi

Dấu vân tay của mỗi cá nhân là duy nhất và khác biệt. Dấu vân tay không thay đổi trong suốt cuộc đời.

Tương đồng với não bộ

Dấu vân tay được khởi tạo ở thai nhi từ tuần thứ 13 đến 19. Được hình thành đồng thời với cấu trúc bộ não.

Tính cách bẩm sinh

Dấu vân tay chỉ thể hiện tính cách bẩm sinh của mỗi cá nhân. Nó không dự đoán và quyết định tương lai của bất kỳ ai.

futuregen
Phone ring
0919525799